Nghĩa vụ của thành viên theo các quy tắc và quy định này là cung cấp các điều khoản sử dụng này.

Với tư cách là thành viên, bạn đồng ý, thừa nhận và tuyên bố rằng:

Bạn sẽ sử dụng trang web NEW888 (hoặc bất kỳ URL, phần mềm và ứng dụng cụ thể/thay thế nào) chỉ cho mục đích thực sự tham gia vào trò chơi chứ không phải vì bất kỳ lợi ích tài chính nào, lạm dụng trang web/trò chơi, các hành vi gian lận, ưu đãi và/hoặc nhóm . Sự tham gia thực sự của bạn hoàn toàn nằm trong khả năng cá nhân của bạn chỉ nhằm mục đích giải trí và giải trí.

Nếu có bằng chứng về một loạt cược, cược của cả hai bên hoặc (các) lựa chọn giống nhau được đặt bởi hoặc cho cùng một thành viên hoặc nhóm/tổ chức, NEW888 có cơ sở hợp lý để tin rằng thành viên đó đã hành động vì bất kỳ lý do gì. gian lận hệ thống và trang web, NEW888 có quyền đình chỉ và/hoặc đóng tài khoản, vô hiệu hóa, hủy bỏ và giữ lại mọi khoản rút tiền đang chờ xử lý.

Thành viên có trách nhiệm báo cáo ngay trong các trường hợp sau: Tham khảo mục 5.1.3. điều khoản sử dụng

Kết quả sai của vé cược hoặc đặt cược trong mọi trường hợp

Số tiền sai (số tiền/giá trị số tiền) hoặc trong trường hợp ghi có vào tài khoản của bạn không chính xác

Tiền thắng không thuộc về tài khoản của bạn.

Chuyển nhầm vào tài khoản và bạn cố tình yêu cầu rút (rút) một phần/toàn bộ số tiền không thuộc tài khoản của mình.

Nếu địa điểm của sự kiện/trận đấu/trận đấu bị thay đổi và sự kiện/trận đấu/trận đấu cụ thể đó vẫn bị đình chỉ/đóng cửa trên trang web.

NEW888 không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất tài chính và/hoặc cá cược nào do bên thứ ba hoặc bất kỳ người nào khác sử dụng tài khoản của bạn cho mục đích cá cược gây ra. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mọi chi tiết tài khoản của mình và NEW888 không chịu trách nhiệm về sự sơ suất của bạn. Tham khảo 2.5. (iii) và ..

Tất cả các điều kiện được nêu ở đây và các điều khoản trong đó dẫn đến việc hủy cược. Tất cả các Điều khoản sử dụng đều được áp dụng. NEW888 và Ban quản lý có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.